На „Медицинар“ да му се стави катинар!

Прикаска без почеток и без крај. Безброј пати досега се чуло дека условите за домување во студентската населба „Невена Георгиева-Дуња“, меѓу младите позната како „Медицинар“, се најлоши од сите постојни капацитети за сместување на студентите во главниот град. Пред само неколку дена, Министерството за образование објави повик за избор на градежна фирма, којашто ќе реновира дел од студентскиот дом „Гоце Делчев“. По завршувањето на тамошните градежни зафати, целосно нов објект ќе се градел и на сегашната локација на скопскиот „Медицинар“. Проектното решение веќе постоело, но сè уште не е утврдена конкретна временска рамка. Како што се образложува од МОН, капацитетите на студентските домови биле ограничени па, за да не се доведе во прашање сместувањето на студентите што ги исполнуваат законските услови за легло, реконструирањето ќе се одвивало етапно и во согласност со временската динамика во акцискиот план за реконструкција. Дотогаш, по силата на нештата, остануваме сведоци на студентскиот неживот.

DSC_0406

Кристина Иванова

DSC_0410

Кристина Иванова

DSC_0421

Кристина Иванова

DSC_0425

Кристина Иванова

DSC_0440

Кристина Иванова

DSC_0447

Кристина Иванова

DSC_0471

Кристина Иванова

DSC_0473

Кристина Иванова

DSC_0497

Кристина Иванова

DSC_0499

Кристина Иванова

Фотографии: Кристина Иванова

СПОДЕЛИ КОМЕНТАР

Скорашни содржини

StartQube летен камп за стартапи

StartQube летен камп за стартапи

Од денеска официјално се пуштени во продажба билетите за StartQube, летен камп за стартапи со интрнационален дух, а на веб страната на настанот (http://startqube.codequbate.me/) се објавени и сите информации.

Повик за дисеминатори

Повик за дисеминатори

Здружението Студентска организација „Излез“, во рамките на проектот „Млади информирани, млади активирани“, објавува повик за вклучување на 8 младински работници од Скопје, Велес и Куманово во улога на дисеминатори/ информатори за потребите на проектот.

Академија МЛАДИ

Академија МЛАДИ

Национален младински совет на Македонија ги повикува сите заинтересирани организации да номинираат најмногу двајца млади, на возраст од 15 до 29 години, кои сакаат да стекнат знаење и вештини за младинска информиранист и креирање на стратешки документи за младинска информираност. Номинациите можете да ги испратите на info@nms.org.mk, најдоцна до 16 август 2015 година.

Меѓународното лимнолошко друштво со поддршка за Охрид SOS

Меѓународното лимнолошко друштво со поддршка за Охрид SOS

На покана на Меѓународното лимнолошко друштво (МЛД), Охрид SOS се претстави со свој прилог во последното издание на Билтенот на МЛД од јуни 2015 г. Во текстот покрај актуализацијата на постоечката еколошка закана врз Охридското Езеро и непроценливата важност на неговата биолошка разновидност, Охрид SOS посочи и на потребата од нова визија во развојот на туризмот.

“е-ENGAGEMENT”

“е-ENGAGEMENT”

Проектот има за задача да ги промовира предностите и придобивките од информатичките и комуникациските технологии помеѓу младите луѓе со посебен акцент на агажманот во информатичкото општество. Младите ќе учат да најдат информации, да формираат мислење, да ги изразат своите сопствени ставови како и да придонесат за позитивни промени во општеството без разлика дали дејствуваат во нивно лично име, преку училиште или преку одредена младинска група. На конференцијата ќе земат збор многу активни млади луѓе кои ќе се обидат да ги мотивираат младите да земат поголемо дигитално учество во општеството.

„Let’s Do It!“ движењето и „Ајде Македонија“

„Let’s Do It!“ движењето и „Ајде Македонија“

Македонија за прв пат ја реализираше глобалната акција на “Lets do it world” на 6-ти октомври 2012 година со организирање на над 440 отпадни локации во 54 општини, во кои беа вклучени над 55 000 граѓани и отстранети 60 000 м3 отпад. Отпадот беше однесен во Дрисла и општинските депонии, а беа собрани и 20 тони пет амбалажа и над 10 тони хартија кои беа рециклирани од страна на постапувачите. Во акцијата беа вклучени 225 основни и 62 средни училишта со едукативни предавања и работилници од Зелениот Пакет Јуниор, собирање на стара хартија и акции за чистење на училишните дворови и околината.

Пиши ни го своето мислење