Неволи и главоболия с дефекти по хоризонталните щрангове

хоризонтални щрангове

Много хора не са наясно с факта, че в сградата, в която живеят има хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове, по които се осъществява циркулирането на водата. Всъщност, когато се касае за възникване на нужда от ремонт едва тогава се замисляме как реално се случват нещата и каква е схемата на провеждането на ремонтните дейности. Изключително интересно би било за повечето от вас да разберат, че хоризонталните щрангове са онези, с чиято помощ си осигуряваме чиста питейна вода, която ежедневно използваме в домовете си. ето защо и тяхната поддръжка се оказва особено благоприятна за това да се намери идеалния вариант за ефективност и дългогодишно безпроблемно функциониране.

Проблем с щранговете

В стари и нови жилищни кооперации могат да възникнат проблеми и неволи с хоризонталните щрангове. Няма гаранция, че сред две или три десетилетия щранговете ще могат да работят така както в момента на тяхното монтиране. Да вземем само предвид факта, че всъщност в София – един многомилионен град ежедневно се извършват ремонти на и подмяна на вертикални щрангове. Питате се защо? Самата обосновка на водопроводната инсталация и нейното остаряване налага да бъдат проведени всякакви ремонтни мероприятия с цел да се върне ефективността на функционирането на тръбите, по които водата циркулира и достига да жилищата на абонатите.

Едни от най-честите проблеми, които възникват и се налага смяна на хоризонтални щрангове София са свързани с:

  • Инсталацията е твърде стара;
  • Има много корозирали щрангове, които намаляват дебита на водата;
  • Появяват се чести течове;
  • Щранговете са деформирани;
  • Водата, която тече по хоризонталните щрангове е с влошено качество поради това, че има налепи и всякакви други препятствия по пътя ѝ.

Естествено, че водата от хоризонталните щрангове, които проявяват симптоми на дефект следва да бъдат подменени, ремонтирани или изцяло сменени. Няма как с наличието на проблем да продължите да се надявате, че течащата от смесителите вода ще бъде с подобаващо качество. Време е за експертна оценка и анализ, което могат да направят само и единствено утвърдени екипи.

Експертен анализ на състоянието на хоризонталните щрангове

По своята специфика хоризонталния щранг е съвкупност от три тръби. Едната е за студена вода, втората е за топла, а третата е циркулираща. Дори една от тръбите да има дефект и да не работи ефективно имайте предвид, ме това значително ще затрудни работата на останалите. Хоризонталните щрангове вероятно сте виждал и вие, когато ползвате мазето, в което съхранявате зимнината си. ако отправите поглед нагори към тавана ще ги видите. Те са разположени хоризонтално и от тук всъщност идва тяхното име.корозирали щрангове

В зависимост от естеството на дадена сграда имайте предвид, че при не всички постройки хоризонталните щрангове са в мазетата. Има нови сгради в София, при които не се предвижда изграждането на такива. Така, че хоризонталните щрангове могат да бъдат позиционирани на друго място, но тяхната мисия е идентична.

Но нека се върнем на смяната на дефектни щрангове и защо се акцентира на това, че е от съществено значение да се заложи на професионален екип.  Има конкретни етапи, които са определящи за това да се върне в норма функционирането на хоризонталните щрангове:

  • Оглед – задължителен момент за да може екипа да установи какъв е проблема и какви евентуални мерки могат да бъдат предприети за отстраняването на проблема;
  • Избор на качествени нови материали (резервни щрангове), които да гарантират ефективността от извършения ремонт;
  • Използване на иновативни методи за намаляване на дискомфорта от спирането на водата на домакинствата, които обитават сградата;
  • Прилагане на коректност, бързина и качество на услугата;
  • Гаранции.

Естествения ритъм на водата по щранговете е да се движи и да достига до смесителите ни безпрепятствено. За това ще се погрижат експертите от София, които са наясно със смяната на хоризонтални щрангове и тяхната поддръжка.