Гражданска отговорност – задължителна ли е?

Всеки шофьор, който сяда зад волана на автомобил, следва да има сключена гражданска отговорност. Но колко от вас знаят каква е нейната роля в правната система на страната. В тази статия ще ви предоставим яснота по темата и ще отговорим на въпроса – задължителна ли е ГО?

Задължителна ли е гражданската отговорност?

Съгласно законодателството на Република България, тя е абсолютно задължителна за всички водачи на МПС, като има за цел да защити интересите на третите лица, пострадали при произшествие, причинено по вина на застрахования.

Това означава, че, ако шофьорът причини инцидент и нанесе материални или нематериални щети на друг или други участници в движението, ГО ще обезщети пострадалите по закон.

Повече информация за това как се изчислява и каква е разликата при еднократно плащане или на вноски, може да намерите на поставения линк.

Наказания и санкции за шофиране без валидна гражданска отговорност

За да управлявате МПС се изискват не само умения и внимание, но и спазване на определени законодателни изисквания и наредби. Но какви са последствията за шофьорите, които решат да пренебрегнат тази мярка и да рискуват да шофират на пътя без необходимата застраховка?

  • глоба – водачите, които управляват МПС без валидна ГО, рискуват да бъдат санкционирани с глоба, чийто размер може да варира;
  • задържане на регистрационния номер – органите на реда имат право да задържат регистрационния номер на автомобила, в някои случаи;
  • лишаване от правото на управление – водачът може да бъде лишен временно от правото си да управлява МПС, при наличие на тежки нарушения.

Тези мерки показват колко сериозно процедира законодателството относно гражданската отговорност.

Сравнение между ГО и други видове автомобилни застраховки

Гражданската отговорност покрива единствено щети причинени на трети лица. Тя не покрива тези на собствения автомобил на застрахования или такива, възникнали за него самия разходи.

  • ГО – защитава интересите на трети лица, пострадали при ПТП;
  • пълно автокаско – покрива щетите на собствения автомобил на застрахования, независимо дали той е причинител на произшествието, или не;
  • частично каско – покрива щети само на определени части на колата, както и такива при настъпване на определени бедствия или грабежи.

Гражданската отговорност е съществена част от отговорния подход при управлението на кола. Тя осигурява както защита на обществото, така и на шофьорите. Сключването на такава застраховка не е просто поредната формалност, а акт на грижа към другите участници в пътното движение.