Ипотечен кредит за текущи нужди

Потребителските ипотечни кредитни продукти в България, които са предназначени за физически лица, които имат спешна нужда от навременни пари за посрещане на битови разходи като лицензи, наеми, такси, сметки и пр., като обезпечението е недвижим имот, се наричат ипотечни кредити за текущи нужди.

В повечето случаи клиентите, които кандидатстват за такъв кредитен продукт имат нужда от ремонт или обзавеждане на апартамента, къщата или вилата си, от покупка на техника и оборудване, за повишаване на квалификацията, курсове, образование и други битови нужди. Тези заеми са предназначени не само за неотложни ежедневни разходи, но и с проектни и идейни планове. Този тип продукти доказва, че границите на заемите нерядко се размиват и това се вижда най-добре от параметрите по самите заеми.

Условията на банките за одобрение на подобен тип декларации се свързват с оценка на осигурителния доход, който е желателно да бъде над средния, остатъчния месечен доход за семейството и предоставения като гаранция недвижим имот.

Особеното при тези заеми е, че те се различават от жилищните кредити, главно по това, че кредиторите не оказват мониторинг върху разходването на средствата. Всеки кредитен доставчик припознава своя собствени критерии за тези кредити. Обикновено при тях таванът е по-нисък, срока на погасяване е по-малък и те са с по-ниска цена, ако ги сравним с традиционните жилищни кредити.

Повечето дружества отпускат и по-малки суми въз основа на пазарната оценка на имота, предложен за обезпечение при потребителските заеми с ипотека, отколкото при целевите заеми за покупка на нов дом.

Друга отличителна черта е, че повечето кредитни институции посочват горна летва на кредита след като обследват събраните от клиента документи, посочващи официалните доходи на кредитоискателя от негова фирма или от такава, на която той е съсобственик с други лица.