Какви възможности за професионална изява получават шофьорите, притежаващи категория СЕ?

професионален курс

Независимо от образователния ценз, който имате, както и това дали след завършване на висшето си образование работите по специалността си, шофьорската книжка е задължителна за всеки млад човек. Най-популярния шофьорски курс е този о категория В, но не липсват желаещи, които да преминат обучение и по така наречените професионални шофьорски курсове. И както вероятно вече сте се уверили, че дори и шест години да сте учили за професия, в която не можете по редица причини да се реализирате, то е хубаво човек винаги да има алтернативен вариант като се сдобие с категория за правоуправление на тежкотоварен автомобил. Категориите, които можете да добавите в шофьорската си книжка са С, СЕ, D, DE. Разбира се, всяка една от тях си има определена специфика и изисквания към курсистите. Днес ще Ви запознаем с категория ц е, която се оказва доста популярна сред водачите, които имат желание да се занимават професионално като шофьори. Ако преди години това бе една третокласна професия, то днес не са малко младите хора, които дори с образователно-квалификационните степени “професионален бакалавър”, “бакалавър”  и  “магистър” предпочитат да станат добре платени шофьори отколкото да работят за минимална работна заплата. Именно поради това инвестицията в един професионален курс си заслужава, тъй като човек трябва да е подготвен да се справи с всякакви предизвикателства, пред които го изправя живота. И на фона на това, че днес почти няма човек без шофьорска книжка категория В, бихме могли да кажем, че расте и интереса към професионалните категории, включително и към Ц+Е.категория це

Характеристики на шофьорски курс СЕ. Това обучение се прилага за тежкотоварни автомобили. Изискванията тук са свързани с теглото на транспортното средство и тегленото ремарке. Както знаете, когато към абревиатурата на основната категория се добави буквата „Е“, то това означава, че водача има право да тегли и ремарке към транспортното средство, което шофира. И така, категория ц е се отнася за возила с тегло над 3,5 тона и ремаркета, чиято максимална маса надвишава 750 килограма. Тази композиция и нейното управление си е високо отговорна. Ако си представите тежкотоварен камион с ремарке, които са натоварени с максимално допустим товар, това наистина е свързано с уменията на водача да придвижи средството и товара напълно безопасно до крайната точка. За съжаление ежедневно сме свидетели на войната по пътищата, в които участват и товарни автомобили, което е една от причините законодателя да вземе много строги мерки още при провеждането на тези професионални шофьорски курсове и доказването на курсистите, че могат да се справят с този огромен ангажимент.

За да пристъпите към записване на шофьорски курс категория ц е следва да отговаряте на изискванията за записване. Едно от тях е а имате навършени 21 години стаж като водач от категория С. няма как без да притежавате основната категория да запишете нейното допълнение, което позволява да теглите и ремарке. Това са един вид надграждащи курсове, които дават възможност на водачите да получат по-висока квалификация като шофьори. Друго изискване към кандидатите е да имат завършено минимум основно образование. Напоследък се заговори и за повишаване на образователния ценз, като основната причина е в това, че не са малко необразованите и дори не можещи да четат водачи на тежкотоварни автомобили, които въпреки това имат свидетелство за правоуправление на такова превозно средство. Дали законодателя ще пристъпи към такива промени остава да разберем в бъдеще.

Като се има предвид, че водачите вече са преминали основната теория при курса с категория С, тук при СЕ се изисква обучение по теоретичен модул, който е само 7 учебни часа. Теорията е свързана най вече с опознаването на композицията, която се получава с прикачването на ремаркето, нейното безопасно управление и разясняване на рисковете и потенциалните проблеми, които са често срещани при правоуправлението на превозното средство. Изискуеми са тези теоретични часове, тъй като по този начин курсистите имат възможност да си припомнят както правилника за движение по пътищата, така и осигуряването на безопасност за самите тях и останалите участници в движението. Определящо е да се осъзнае на първо място отговорността и всеки шофьор да спазва ограниченията за скорост, пътната маркировка както и пътните знаци. Това определено би намалило жертвите от войната по пътищата.шофьорски курс

Ако кандидата отговаря на описаните по-горе условия и се запише на курс от категория ц е,то следва да премине теоретичното обучение, което е с хорариум 7 часа, както и практика – 16 учебни часа. Тъй като продължителността на този шофьорски курс не е голяма то и цената ,която се заплаща не толкова висока, но пък винаги е по-добре да притежавате категория СЕ, отколкото само С, защото така имате възможност за по-високи доходи. При завършване на курса всеки водач подлежи на изпит. Теоретичния е вътрешен и външен, като въпросите, на които следва да отговори изпитвания са 15 на брой. Допустимите грешки за успешно преминаване на теоретичния модул са минимум 4 точки, или за да можете да се явите на изпит по практика трябва да имате минимум 28 точки от теоретичния. Както при останалите професионални курсове за шофьори така и при СЕ първото практическо изпитване е на полигон, където водача показва придобитите умения за маневриране на тежкотоварното превозно средство ведно с ремаркето. Това са важни фигури, които всеки шофьор трябва да изпълнява и едва тогава да има възможност да използва тази професионална квалификация в реални условия. След успешното преминаване на полигон водача трябва да покаже умения и в интензивен трафик, което за повечето курсистите, овладели изкуството да маневрират с композиция, това не е никакъв проблем.

Изключително важен акцент за да се придобие квалификация от категория ЦЕ е наличието на преминат психотест. За професионалните категории шофьорски курсове това е едно много важно и задължително условие, което е превенция за това, че независимо от ситуациите, в които водача може да попадне, то той ще реагира напълно адекватно и отговорно. Основната мисия на инструкторите, които предлагат курсове от категориите С, СЕ, D, DE е да създадат водачи, които да приемат професията като призвание, а не като поредния документ, който да използват при нужда. Защото за да се наречете шофьори е важно да натрупате опит и да овладеете тънкостите на шофьорската професия. Пожелаваме Ви безаварийно пътуване.