Култиватор-инвентар, необходим за запазване на почвената влага

Секторът „Земеделие“ е един от най-сложните от гледна точка на това, че за да се развива достатъчно ефективно е нужно разполага с нужния ресурс за това. На дневен ред пред фермерите стои оборудването на стопанството с техника, която да е достатъчно рентабилна и да спомага за дейността на хората , развиващи европейско земеделие.  Разбира се, има машини и инвентар, които се използват в различна степен като се има предвид вида и количеството на отглежданите култури. Но един култиватор е част от задължителните инвентарни средства, с които стопаните оперират най-често. Ролята и предназначението на култиваторите е в обработването на почвения слой като целта е да се разрохне повърхността и да се унищожат плевелите.  Моделите култиватори са няколко вида – такива за по-дълбоко проникване в почвата и други, чиято роля е единствено да откъснат растителната плевел. В основата на употребата на култиваторите е именно унищожаването на вредната растителност и подготовката на почвата за същинско засяване на всякакъв вид култури.

Култиваторите, които Агропът2011 предлага на своите клиенти са инвентар, който е съобразен с нуждите на фермерите. Бранша си има потребности и ако те не бъдат изпълнени то сектора може да навлезе в неблагоприятен период. Разбира се не само този вид инвентар има съществена роля за доброто поддържане на почвения слой. Като се има предвид, че именно с такъв ресурс се балансира влажността и ерозията на почвата тяхното целенасочено използване е част от агротехническия календар на всяко стопанство. Плевелната растителност подлежи на всякакви третирания с препарати и хербициди, но има култури, при които не е препоръчително да се използват такива. Затова и по-практично и разумно е вместо тях да се култивират терените и така да се унищожат нежеланите и усоен упорити треви.

Много  тепърва прохождащи в земеделието стопани правят една огромна грешка. Те бъркат култивирането с оранта и така използват плугове за унищожаване на плевелите чрез дълбока оран. Това обаче въобще не е препоръчително тъй като се получава така нареченото обръщане на горния слой, което на практика изсушава и се губи влажността,която е така необходима за полезните култури, които отглеждаме. Култивирането е определено от агрономите като мероприятие, което е свързано с подобряването на режима по обогатяването на почвата с влага и въздух.  Противоерозийната роля на култиватора го прави толкова важен за предварителните обработки и подготовката на слоя, в който ще се полагат семената за житните култури или разсадите при отглеждането на плодове и зеленчуци.

За да постигнете ефективност и да работите ефективно оборудването с подходящите машини и инвентар определено би подпомогнало фермерските ви дейности. За професионални съвети в изора на висококачествена техника се свържете с Агропът2011.