Високоефективно земеделие с плугове от MASS.bg

Няма по-разпространено агротехническо мероприятие от оранта. Това е процес, който има съществена роля за това да подобри почвения слой, да го направи по-рохък и мек. Повечето плугове има обръщателен ефект, което на практика спомага горния слой да се размесва с долните и така да се повиши влагата. Тя пък от своя страна има значение за развитието на посевния материал.  Ако трябва да обобщим в няколко думи общите функции и положителни страни на ползването на плугове то те са – аериране, повишаване влагата, заораване на растителните остатъци като така се подобрява химичния състав на почвата, унищожаване на плевелите. Процесите са свързани именно с подготовката на слоя за засяването. Освен това оранта е важна и след прибирането на реколтата, като с употребата на плугове остатъците от отглежданите култури биват размесени и така се предотвратява така нареченото загниване на корените. Естественото разлагане на културите като коренища и стъбла е много важен процес, който спомага за обогатяването на почвения слой.плугове

С плуговете най-добре се разрохкват почвите, които са били запустели и не са третирани с машини. В такава почва трудно може да се отгледат каквито и да било култури. Със своята мощност и здравина плуга разрязва и обръща твърдата почвена кора и така размесва, аерира и повишава влажността.   Използването на този инвентар има отношение също така и към правилното разпределяне на торовете  и препаратите, с които се намаляват вредителите, които по някакъв начин имат въздействие върху количеството и качеството а отглежданите култури.

Съвременното земеделие познава доста разнообразни модели плугове. В зависимост от нуждите а стопанство едни от най-добрите производители с доказана репутация на пазара са плугове от MASS.bg. Най-популярните плугове са обръщателните, риголвач, обикновените плугове. Всеки един от моделите намира своето приложение и спомага за ефективното третиране на почвата. Не само рентабилен ресурс, но и такъв който максимално спестява времето за обработки, което пък повишава значително ефективността от употребата на инвентара. Безспорно който и от моделите да бъдат използвани плуговете допринасят за развитието на модерното земеделие. Съвременния инвентар наистина се превръща в инвестиция, която много добре трябва да обмислите преди да предприемете покупка. Като водещ производител на висококачествена земеделска техника и инвентар MASS предоставя на стопаните надеждни и здрави, които несъмнено ще дадат положителни резултати от тяхното използване и внедряване в работния процес.

И тъй като отминаха времената, когато плуговете се състояха от едно тяло и бяха теглени от жива сила, днес наистина може да се говори за висока рентабилност и намаляване на производствените разходи.