Има ли смисъл от ползването на култиватори в земеделския бранш

култиватор

Всеки бранш, дори земеделския сектор се нуждае от качествено подпомагане, използване на механизация и други ресурси, с които се осигулява качество и рентабилност. Фермерите през годините преминаха пред редица предизвикателства, но днес определено са много по-спокойни, че обработките на почвата се постигат с лекота, в срок и без особени разходи.

Култиватор – определение и роля

Култиватора е прикачен инвентар, който извършва обработка на земния пласт без обръщане. Идеята на прилагането на това земеделско сечиво е да се постигне много добра рохкавост на почвата, аериране, отстраняване на плевелната растителност, дори размесване на остатъци както и използвани торове и препарати за растителна защита. Невероятен ресурс, който напоследък се явява незаменим помощник на стопаните, независимо от типа на културите, които отглеждат в стопанството си.  решенията, които се предлагат на пазара никак не са малко. Откриваме в каталога на MASS.bg – култиватор за овощни площи, за стърнища, S- образен и много други, чието предназначение е да улесни в максимална степен агротехническите мероприятия, които стоят като ангажимент пред земеделските стопани.Земеделска Техника

Основната роля на култиваторите ще споделят с нашите читатели производителите от MASS. Култиватора не  е обикновен прикачен инвентар. Той е продукт, който има многостранно приложение и залага на качеството на обработките и ефективността. За са бъдат по-конкретни от MASS представят едни от най-решаващите действия, които можете да извършвате с култиваторите при обработката на почвата, а именно:

  • Продълбочаване с цел разрохкване на почвата;
  • Разбиване на буците и заравняване;
  • Премахване на упоритите плевели;
  • Аериране на почвата;
  • Размесване на остатъци от предишни култури с оглед на обогатяване на почвата от гниенето на корени и листна маса;
  • Успешно прилагане при торене и повишаване плодородието на почвения слой.

Никак не са малко основните преимущества на култиваторите. Затова от MASS предлагат широкоспектърни решения, които са полезни за всяко модерно стопанство. За високи добиви, добри резултати  и ниски разходи посетете MASS.bg и се запознайте с най-новите предложения за ефективни и висококачествени култиватори.