Избор на инвентар за ефективно земеделие – продълбочители

Почвената обработка е в основата на това фермерът да получи добър добив и труда му да не отиде на вятъра. За да стигне до правилно и конкретно решение на кой тип инвентар да заложи обаче е препоръчително да се консултира със специалист. Много фирми у нас се занимават с търговия на прикачна техника, която да подпомогне ефективното земеделие. Разнообразието от плугове, куртиватор, продълбочител, видове брани и други почвообработващи пособия определено си имат своя принос. Това , което следва да се предвиди от фермера е дали да инвестира във всичко(което всъщност е неправилно) или да избере техника, която да е конвенционална и да предложи максимална рентабилност и ефективност при използването ѝ.продълбочител

Продълбочителите са основна група инвентар, която има съществена роля при обработките на почвения слой и съществено се грижи за ерозията ѝ. Много производители залагат на този инвентар като вариант, който предлага комплексно решение. Съвременните модели са до толкова ефективни, че операторите могат електронно да регулират дълбочината на която да проникне в почвата инвентара. Така в зависимост от културите, които ще бъдат отглеждани фермерите могат да подготвят почвеното легло и да го снабдят с необходимия кислород и влага. В това отношение продълбочителя е незаменим за стопанството и именно подходящия модел е този, който би спестил време и средства при обработката на почвата.

Мощните инвентари могат не само да направят почвата по-плодородна, но и да избегнат така нареченото ерозивно обработване. Именно това е ролята на продълбочителите – да не позволят само горния слой са бъде разораван, на по-голяма дълбочина да се получи нежеланото бетониране на подпочвения изоран такъв. С употребата на продълбочител, който с работната си дълбочина от 60 до 80 сантиметра фермерите могат да подобрят значително обогатяването на почвата. В зависимост от вида на отглежданата култура много земеделци забравят, че растенията основно черпят храна от своята коренова система. Колкото по-прецизно се обработили на по-голяма дълбочина почвата то толкова тя ще бъде снабдена със запаси, които да позволят ефективното развитие на културата. Продълбочителите имат супер ефективно действие при борбата с наднормените валежи и засушаването като с навременната обработка се дава възможност на растенията да получат нужното изхранване.

Традиционното почвообработване е задължителен детайл от механизираните агро мероприятия, които фермерите извършват. По съвет на агрономи напоследък за да се запази плодородието на земята се извършва и продълбочаване. Това е още един начин да се наблегне на ефективното и надеждно земеделие, което дава от своя страна не просто качествена продукция, но и количества, които да оправдаят направената инвестиция. За допълните въпроси и съвети по отношение на избор на висококачествена техника и инвентар посетете сайта на Агропът2011.