Какви са методите за укрепване на свлачища?

люлка

Свлачищата убиват годишно около 30-50 души в Съединените щати и водят до 3 милиарда долара щети на година. Ето защо е важно разработването на различни и ефективни методи за тяхното предотвратяване. От онлайн магазин BMAG дават в статията ценна информация относно причините за тяхното предизвикване и методите за укрепване.

Какво представляват свлачищата?

Това е движение на скална почвена маса по склон под натиска на собственото си тегло. Движението е предизвикано от плъзгането на масива по склона, без загуба на контакт с недвижещата се почвена част.

Какво ги причинява?

Причините за предизвикване на подобни явления са геоложки, морфологични или поради човешка дейност. В първия случай става дума за възникване на земетресения, вулканични изригвания или ерозия на почвите и скалите. 

При настъпване на морфологични явления се наблюдават структурни изменения и промени в земните маси, което създава предпоставка за образуване на свлачища. Такива настъпват след пожар, където се унищожава растителността в даден склон. Тогава се губи кореновата система, която действа като свързващ и стабилизиращ почвата елемент.

Количеството предизвикани свлачища е най-голямо в следствие от човешката дейност. Това е особено осезаемо при масовия дърводобив и начинът, по който се изграждат пътищата. В последния случай, това се предизвиква от неправилното изравняване на склона, некачественото изграждане на дренажната система и активиране на стари свлачища.

Какви методи за тяхното укрепване има?

Съществуват различни методи и технологии за превантивно укрепване на потенциално опасните и активиращи се скални и почвени маси:

  • създаване на подпорна стена от тухли, камък или блокове – подпорната стена се изгражда върху напълно равен терен. Първоначално се изгражда вкопана основа с натрошен камък, който служи и като дренаж за стичащата се вода. Преди изграждането на основата, почвата трябва да е плътна, тъй като дори слягане от сантиметър или два ще доведе до отслабване на стената;
  • създаване на бетонна подпорна стена – след изкопите за основите се добавя армировка от подходяща по дебелина и вид арматура. При необходимост от височина на над 1,20 м., стената се изгражда на секции с изливането на отделни основи. Накрая се изгражда дренажна система и хидроизолация;
  • укрепване чрез анкери – захващането става в съществуващи подпорни стени или устойчиви склонове за допълнителна стабилизация и укрепване;
  • създаване на подокопен дренаж – изгражда се на 1,5 м дълбочина и с 60 см широчина. Полага се дренажна тръба с гофрирана конструкция за повишена издръжливост и устойчивост на натиск. Увива се с геотекстил, който предотвратява колматацията и се засипва с 0,4 мм филц, както и скална маса
  • посредством вертикални трупи – използват се за стабилизиране на склона. Изработени са от дървен материал, като кедър, кипарис или обработен бор. Трябва да са устойчиви на гниене. Забиват се вертикално един до друг по цялото протежение на склона, а укрепването им е с допълнителни колове.

При нуждата от укрепване на пътните платна и защитата им от свлачище и срутище, поради вертикалните или хоризонтални измествания на равнината на настилката и образуването на пукнатини, се извършва монтаж на конструкция от георешетка над слой камъни. Това осигурява надежден дренаж, по-устойчива растителност и предотвратява опасността от падащи скали и образуване на свлачища. Нейното поставяне се препоръчва при изграждане или ремонт на пътни участъци, при строеж на мостове, тунели и т.н.

Как се предотвратяват свлачища?

Предварително се вземат проби от почвата, изучават се картографските данни и се проектират предпроектни разработки. Извършват се геоложки проучвания и се проверяват физико-механичните свойства на скалите. Изготвя се проект за укрепване, като се изключва риска от разрушаване на скалите и създаване на опасни условия.